menu
Kada spajam, a kada odvajam rečcu ne?
URADI KVIZ!

Šta? Moram i danas da učim srpski? Ne, ne mogu stvarno. Moram? Okej.

Ćao! Ti gledaš Sovicu bez puškica, a u današnjoj lekciji radimo negaciju glagola, prideva, priloga i imenica. Znam da se svi radujemo zbog toga.

E sad, ovako: negacija glagola… Možemo, zapravo, da je podelimo na one glagole gde se rečca ne odvaja: recimo ne čitam, ne radim, ne učim i u svim tim slučajevima odvajamo rečcu ne bez obzira na to kako ćemo akcentovati, a kada imamo pomoćne glagole, tu ćemo spojiti, i to kad imamo negaciju pomoćnih glagola.

Pa, recimo, negacija glagola jesam/ biti glasi: ja nisam, ti nisi, on nije i tako dalje i u tom slučaju spajamo rečcu ne sa glagolom. Takođe, kada imamo negaciju glagola hteti: ja neću, ti nećeš, on neće i tako dalje i u tom slučaju spajamo rečcu ne sa glagolom.

Kada imamo negaciju glagola imati: ja nemam, ti nemaš, on nema, opet spajamo rečcu ne sa glagolom. Ili kada imamo, recimo, imperativ: nemoj, nemojte, nemojmo (mada to nećemo često koristiti, ali svakako i u tom slučaju spajamo rečcu ne sa glagolom). U svim ostalim slučajevima ćemo rečcu ne odvojiti od glagola.

Takođe, ne zaboravi da odvajaš rečcu ne od aorista glagola biti, na primer: Ne bih mogao da dođem sutra. Dakle, tu ćemo rečcu ne odvojiti. Ili: Ne bi trebalo da danas pada kiša. Ili: Reci mi da li bi ili ne bi držao čas u sredu. Dakle, tu ćemo, takođe, rečcu ne odvojiti od glagola i u svakom drugom slučaju.

Što se tiče negacije prideva, rečcu ne obavezno spajamo sa pridevom, pa recimo: nepristojan dečak — kakav je dečak? Nepristojan. Tu ćemo spojiti rečcu ne sa pridevom. Ili: kakvo ponašanje? Nepristojno ponašanje. Ili: Kakvo je štivo? Nesavladivo štivo. Ili: nemirno dete, neprospavana noć — sve su to pridevi koje ćemo spojiti. Dakle, negaciju ćemo spojiti, rečcu ne sa ovim pridevima.

Šta treba da razlikuješ obavezno? Na primer: Subotom ne radimo. Iako ćemo akcentovati ne radimo, to se odvaja, akcentuje se kao da je spojeno, ali se razdvaja u pisanju. Ali: Subota je neradan dan. E, tu ćemo spojiti. Zato što je ovo neradan pridev. Negacija priloga se, takođe, piše sastavljeno: Nerado dolazim na treninge. Nerado — kako? i to ćemo takođe spojiti.

Negaciju imenica, takođe, rečcu ne takođe spajamo sa imenicom: neznanje (piše se spojeno) dovodi do nesigurnosti u sebe (nesigurnost je, takođe, zapravo imenica i to ćemo spojiti).

Nadam se da vam je ova lekcija bila korisna i da ste napokon naučili kako pišete negaciju. Vidimo se u nekom sledećem videu, a vi kliknite na subscribe ako želite i uradite kviz obavezno, da proverite svoje znanje. Pozdrav!

Prati nas na mrežama
SOVICA BEZ PUŠKICA.COM
Icons made by Icon Pond from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY