menu
Kako da napišem naziv trga i ulice?

Je l’ znaš da mi objasniš kada pišem veliko, a kada malo slovo kada su u pitanju nazivi trgova i ulica? Znaš da mi objasniš? Jao, spasila si me, super!

Ćao, ti gledaš Sovicu bez puškica, a u današnjoj lekciji radimo nazive trgova i ulica. Kod naziva trgova, pogledaj ovako: Terazije ― prvo slovo, veliko početno slovo, ali šta ako imaš naziv koji se sastoji od dve reči? Studentski trg. Prva reč u nazivu piše se velikim početnim slovom, druga reč malim, osim ako nije vlastita imenica. Međutim, ovo „trg” kada staviš na početak, isto će biti napisano velikim slovom kao ovo ovde „s”, tako i ovde zato što je prva reč u nazivu, druga reč malim slovom. Tako je i za Dunavski kej i za Obilićev venac.

Šta ćemo kod ulica, bulavara? Evo, pogledaj. Bulevar cara Lazara. „B” veliko slovo zato što je početak, car je titula, a titule se pišu malim slovom. Lazar kao vlastito ime, naravno, velikim slovom. Ulica kosovska, e ovde obrati pažnju. Ako je „ulica” na početku naziva, „u” je veliko, ali „k” će biti malo, kosovska ― pridev, –ski, završava se na –ski, –ska, samo što je ovde u ženskom rodu, zato –ska, i u tom slučaju se ovo, naravno, piše malim slovom, ali kada se stavi na početak, onda će biti „k” veliko, a „ulica” malo, jer je ulica opet zajednička imenica. Ili, recimo, Ulica kralja Milutina, „u” je veliko ― naziv, „kralj” ― titula, malo slovo, Milutin ― vlastito ime, veliko slovo. Ali ako kažeš: Stanujem u Kralja Milutina, aha, e onda ćeš napisati „k” veliko i „m”, naravno, veliko.
Stanujem u Kralja Milutina.

Koliko god da gledaš ove videe koji su posvećeni pravopisu, uvek imaj „Pravopis” negde u blizini da možeš da proveriš ako nisi siguran, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Klikni subscribe i uradi kviz. Ćao!

Prati nas na mrežama
SOVICA BEZ PUŠKICA.COM
Icons made by Icon Pond from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY