menu
Kako da odredim književni rod?
URADI KVIZ!

Zdravo! Ti gledaš Sovicu bez puškica, a u današnjoj lekciji radimo književne rodove.

I sad, ono što se često meša jesu književni rodovi i književne vrste. Pa, hajdemo da napravimo razliku!

Književni rodovi su kao neke književne porodice, eto tako nekako zamisli i postoje tri književna roda. To obavezno zapamti. Prvi je lirika, drugi je epika i treći drama.

E sad, ovako, lirika kao književni rod je dobio naziv po liri, muzičkom instrumentu i to nekako znači da se sve te vrste književne koje spadaju u liriku pevaju. Ne mora uvek nužno da znači, ali tako ćemo nekako da prepoznamo. Kad god imaš pesmu, stavićeš je u književni rod lirika. Lirska pesma pa sad vrsta pesme.

Dakle, kad god imaš pesmu da, ali u jednom slučaju ne. Kad imaš epske narodne pesme, to nećeš svrstati u liriku. A zašto? Zato što su epske narodne pesme takve da imaju narativnu strukturu. Šta to znači? To znači da mogu na neki način da se prepričaju. To, takođe, znači da one imaju neku radnju, da govore o nekom junaštvu, da govore o nekim junacima, a u lirici toga ipak nema. Teško da možemo da prepričamo neku lirsku pesmu. Takođe, lirske pesme su vrlo subjektivne, pisane su iz neke lične perspektive. Epske pesme nisu, one su pisane iz objektivne perspektive i, takođe, imaš neki događaj, kao što sam rekla, koji može da se prepriča.

Takođe, šta još spada u epiku? Svaki prozni tekst koji opet ima neku radnju, opet ima nekog pripovedača koji o nečemu priča spada u epiku. Dakle, i priča, i novela, i pripovetka, i roman i tako dalje, svaka od tih književnih vrsta spada u epiku kao književni rod.

Na kraju imamo dramu. Drama je onako posebna za sebe. Zašto? Zbog toga što je drama književni rod koji se piše za scenu, za pozorište. Kad vidiš lica, scene, pojave, odmah znaj da je u pitanju drama kao književni rod. Odmah znaj da ta drama je napisana da bi se izvela na sceni. Hajmo da rezimiramo. Lirika kao književni rod — u nju spadaju sve pesme osim epskih narodnih pesama, epika kao književni rod — tu spadaju epske narodne pesme i sva druga prozna dela i drama kao književni rod — tu spadaju sva dela koja su pisana za scenu, za pozorište.

Ja se nadam da je ovaj video bio koristan, a mi se vidimo u sledećem. Pozdrav!

Prati nas na mrežama
SOVICA BEZ PUŠKICA.COM
Icons made by Icon Pond from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY